NORDIC SUNRISE

Marknadens fiffigaste solenergi

NORDIC SUNRISE

Marknadens fiffigaste solenergi

FIFFIG SOLEL – PÅ VILKET SÄTT?

Asset 15

LEDANDE KVALITET

Utrustningen är förstklassig av ledande fabrikat. 25 års produktionsgaranti för solpanelerna och 7 års garanti för invertern tillsammans med fjärrövervakning via GEF Vision garanterar bekymmersfri egenproducerad el långt in i framtiden. Nordic Sunrise står till tjänst även efter att garantitiden tagit slut.

Asset 11

FIN MILJÖGÄRNING

Egenproducerad el är miljövänlig, förnyelsebar och lokalt utsläppsfri. Genomsnittsutsläpp från solel (tillverkningen och monteringen medräknad) är ca 30-35g CO2/kWh medan medeltalet för enbart elproduktionens bränsleutsläpp i Finland var 89 g CO2 / kWh år 2017 (Energiateollisuus ry). Solpanelstillverkningen blir renare varefter den el som används vid produktionen av solpanelerna ersätts från kolkraft till, just det, solkraft!

Asset 24

LÅNGSIKTIG INVESTERING

Avkastningen från en solelanläggning med hushållsavdrag är ca 3-9 % beroende på anläggningsstorlek och egenförbrukningsandel. Att investeringen säkrar din framtida elkostnad tillsammans med möjlighet till hushållsavdrag för installationen gör investeringen svår att argumentera emot.

FIFFIG SOLEL – PÅ VILKET SÄTT?

Asset 15

LEDANDE KVALITET

Utrustningen är förstklassig av ledande fabrikat. 25 års produktionsgaranti för solpanelerna och 7 års garanti för invertern tillsammans med fjärrövervakning via GEF Vision garanterar bekymmersfri egenproducerad el långt in i framtiden. Nordic Sunrise står till tjänst även efter att garantitiden tagit slut.

Asset 11

FIN MILJÖGÄRNING

Egenproducerad el är miljövänlig, förnyelsebar och lokalt utsläppsfri. Genomsnittsutsläpp från solel (tillverkningen och monteringen medräknad) är ca 30-35g CO2/kWh medan medeltalet för enbart elproduktionens bränsleutsläpp i Finland var 89 g CO2 / kWh år 2017 (Energiateollisuus ry). Solpanelstillverkningen blir renare varefter den el som används vid produktionen av solpanelerna ersätts från kolkraft till, just det, solkraft!

Asset 24

LÅNGSIKTIG INVESTERING

Avkastningen från en solelanläggning med hushållsavdrag är ca 3-9 % beroende på anläggningsstorlek och egenförbrukningsandel. Att investeringen säkrar din framtida elkostnad tillsammans med möjlighet till hushållsavdrag för installationen gör investeringen svår att argumentera emot.

Image description text

Din solelanläggning producerar el för ditt hushålls behov, och det du inte använder går genom elmätaren tillbaka till elnätet. Denna el mäter vi upp och köper tillbaka av dig till rådande pris på elmarknaden.

Ta kontakt redan idag så berättar vi vad vi kan erbjuda!

Image description text

Din solelanläggning producerar el för ditt hushålls behov, och det du inte använder går genom elmätaren tillbaka till elnätet. Denna el mäter vi upp och köper tillbaka av dig till rådande pris på elmarknaden.

Ta kontakt redan idag så berättar vi vad vi kan erbjuda!

VILL DU HA MERA INFORMATION OM VÅR SOLELANLÄGGNING?

Fyll i dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig.

VILL DU HA MERA INFORMATION OM VÅR SOLELANLÄGGNING?

Fyll i dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig.

Katternö Group
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Kundbetjäning och försäljning:
robin.hollander@katterno.fi / 044 781 5364
tuomo.haapalainen@venergia.fi / 040 135 0230

Katternö Group
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Kundbetjäning och försäljning:
robin.hollander@katterno.fi / 044 781 5364
tuomo.haapalainen@venergia.fi / 040 135 0230