VILL DU HA EN OFFERT PÅ VÅR SOLELANLÄGGNING?

Fyll i dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig.

Installationsmetod
Är inverterns placeringsplats i omedelbar närhet till internetförbindelse för uppföljning av produktionen? Kunden ansvarar för beställningen av internetbindelse. (GEF Vision)

VILL DU HA EN OFFERT PÅ VÅR SOLELANLÄGGNING?

Fyll i dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig.

Installationsmetod
Är inverterns placeringsplats i omedelbar närhet till internetförbindelse för uppföljning av produktionen? Kunden ansvarar för beställningen av internetbindelse. (GEF Vision)

Katternö Group
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Kundbetjäning och försäljning:
victor.wistbacka@katterno.fi / 044-7815 395 , teuvo.haakana@katterno.fi / 044-7815 304
tuomo.haapalainen@venergia.fi / 040 135 0230

Katternö Group
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Kundbetjäning och försäljning:
victor.wistbacka@katterno.fi / 044-7815 395 , teuvo.haakana@katterno.fi / 044-7815 304
tuomo.haapalainen@venergia.fi / 040 135 0230