URBANA LEGENDER OM SOLEL

Allt som du borde veta om solenergi.

Avkastningen på ca 5 – 10% efter hushållsavdrag är mycket bra för en riskfri investering. Exakta avkastningen påverkas av enhetspriset för anläggningen (€/Wp) samt elens pris. Elens pris beror av självförbrukningsandel multiplicerad med inköpt pris + andelen som går till elnätet multiplicerat med pris för såld el.

Vi köper in elen till momsfritt spotpris minus en marginal på 0,35c/kWh samt 0,07c/kWh för överföring mot elnätet. T.ex. om den aktuella timmens spotpris är 45€/MWh vilket betyder 4,5c/kWh så får du 4,5c -0,35c – 0,07c = 4,08c/kWh eller 40,8€/MWh. Den el du förbrukar själv är betydligt värdefullare, eftersom på den behöver du inte betala överföringsavgift eller skatter.
En solpanels återbetalningstid beror på anläggningens pris, storlek, omgivningsförhållanden, elpris samt ränta. Generellt är återbetalningstiden 10 – 30 år. När vi beräknar återbetalningstiden räknar vi med att invertern behöver bytas ut en gång, efter ca 15 år samt med minskning av panelernas effekt enligt minimikraven för garantivillkoren. Efter fullt återbetald anläggning så är den fortfarande fullt fungerande och producerar gratis el i åratal framöver! Eftersom en solenergianläggning är en riskfri investering, utan direkt slitage eller servicebehov, så är avkastningen eller livscykelkostnaderna för den producerade elen en väsentligare term än direkt återbetalningstid.
Hushållsavdrag på 50 % av monteringsarbetet, dock högst 2 400€ per hushåll. www.vero.fi Jordbruk kan få 40 % stöd av den skattefria delen av helhetsinvesteringen, större delen av energin bör då användas inom jordbruket. Stödets summa måste då uppgå till åtminstone 7 000 €. www.mavi.fi Företag kan få 25 % stöd av den skattefria delen av helhetsinvesteringen. Det skattefria priset på investeringen bör vara åtminstone 10 000 € och återbetalningstiden ligga mellan 10 – 15 år. www.tekes.fi
Kommuner och städer har olika krav gällande lov och tillstånd. Kontrollera med din kommuns byggnadsinspektion om det behövs ett bygglov, åtgärdstillstånd eller endast en anmälan för installation av din solelanläggning. Det lönar sig att ta kontakt med byggnadsinspektion i god tid för att garantera önskad installationstid.
Regn hjälper för det mesta att hålla solpanelerna rena från barr och damm som samlas på sommartid. Väldigt smutsiga paneler kan rengöras med varmt vatten och rengöringsmedel som inte lämnar rester. Var försiktig med att inte söndra eller repa panelerna. Om man inte håller solpanelerna fria från snö under vinter, mister man ca. 6% av årsproduktionen, men detta är det oftast värt med tanken på olycksrisken att vintertid klättra upp på ett halt tak.
Nordic Sunrise kommer att monteras av Katternögruppens egna montörer. I ett montörsteam ingår två personer, och en enkel standardanläggning borde kunna monteras på en dag. Om du har utbildning inom elbranschen och rättigheter att installera el hemma så kan du även installera en solelanläggning. Vi kräver då ibruktagningsbesiktning med protokoll som lämnas in före anläggningen tas i drift. I samband med att du beställt materialpaketet kommer våra montörer och byter ut din elmätare till en som kan mäta även den el som går till elnätet.

Man kan rikta panelerna mot öster eller väster, produktionen är då ca 80% av optimalt söderläge. Alternativa monteringssätt är markställningar mot söder eller väggmontering på södergavel. Vad som är vettigast för ditt behov beror på när du förbrukar mest el samt monteringsplatsens lämplighet för installation av panelerna samt kablaget. Våra anläggningar som har paneler i två riktningar, dvs. i två olika väderstreck, kan fås med två separata MPPT, där två grupper kan riktas t.ex. mot väst respektive öst. Åtta paneler är minimi som rekommenderas per MPPT för att tillräckligt tidigt starta upp invertern. Anläggningar försedd med power optimizers kan dimensioneras så att åtta paneler riktas t.ex. mot söder, medan resterande fyra panelerna kan vara placerade i annat väderstreck eller annan vinkel.

Solpanelerna är garanterade att ha 80% kvar av märkeffekten efter 25år. I praktiken är livslängden betydligt längre än detta, uppemot 30 - 50 år. Invertern har garanti på upp till 7 år, men trolig livslängd ca 15 år. Invertern behöver högst troligt bytas ut minst en gång under panelernas livslängd. För att få 7 års garanti på Fronius invertern bör slutkunden registrera den på tillverkarens hemsida.

Solpanelerna har 12 års produktgaranti och 25 års linjär produktionsgaranti, vilket innebär att en producerande panel garanteras efter 25 år producera minst 80% av vad den producerade som ny. Fronius invertern har 2 års fullservicegaranti som vid registrering avgiftsfritt kan förlängas med 5 års produktgaranti eller 3 års fullservicegaranti, totalt 7 eller 5 år. ABB invertern har 5 års produktgaranti. Ställningar, fästen samt monteringsarbetet har 1 års garanti. Garantin täcker inte force majeure händelser, t.ex. skador p.g.a. åsknedslag.

Att producera solel är lätt, bekymmersfritt och främst av allt fiffigt med hjälp av Nordic Sunrise. I våra solelanläggningar ingår ett smart produktionsuppföljningssystem vilket möjliggör uppföljning av produktionen i realtid med din smarttelefon. Med hjälp av en telefonapplikation kan du följa din produktion och utnyttja den på bästa sätt. Anläggningen kommer att bevakas även av våra proffs – för att kunna garantera att eventuella fel blir åtgärdad omedelbart. Produktionsuppföljningssystemet är förberedd för intelligent laststyrning, vilket betyder att i framtiden kan laster styras enligt tidpunkt för bästa solelproduktion eller billigaste börspris – enligt vad som är ekonomiskt vettigaste. Styrbara laster kan vara t.ex. varmvattenberedare, värmepump eller en elbil på laddning. Nordic Sunrise solpanelanläggningarna finns kan även kombineras med en ackumulator. 

En solpanel är 1,6m x 1m stor och den väger 18,2kg. 

Avkastningen på ca 5 – 10% efter hushållsavdrag är mycket bra för en riskfri investering. Exakta avkastningen påverkas av enhetspriset för anläggningen (€/Wp) samt elens pris. Elens pris beror av självförbrukningsandel multiplicerad med inköpt pris + andelen som går till elnätet multiplicerat med pris för såld el.

Vi köper in elen till momsfritt spotpris minus en marginal på 0,35c/kWh samt 0,07c/kWh för överföring mot elnätet. T.ex. om den aktuella timmens spotpris är 45€/MWh vilket betyder 4,5c/kWh så får du 4,5c -0,35c – 0,07c = 4,08c/kWh eller 40,8€/MWh. Den el du förbrukar själv är betydligt värdefullare, eftersom på den behöver du inte betala överföringsavgift eller skatter.
En solpanels återbetalningstid beror på anläggningens pris, storlek, omgivningsförhållanden, elpris samt ränta. Generellt är återbetalningstiden 10 – 30 år. När vi beräknar återbetalningstiden räknar vi med att invertern behöver bytas ut en gång, efter ca 15 år samt med minskning av panelernas effekt enligt minimikraven för garantivillkoren. Efter fullt återbetald anläggning så är den fortfarande fullt fungerande och producerar gratis el i åratal framöver! Eftersom en solenergianläggning är en riskfri investering, utan direkt slitage eller servicebehov, så är avkastningen eller livscykelkostnaderna för den producerade elen en väsentligare term än direkt återbetalningstid.
Hushållsavdrag på 50 % av monteringsarbetet, dock högst 2 400€ per hushåll. www.vero.fi Jordbruk kan få 40 % stöd av den skattefria delen av helhetsinvesteringen, större delen av energin bör då användas inom jordbruket. Stödets summa måste då uppgå till åtminstone 7 000 €. www.mavi.fi Företag kan få 25 % stöd av den skattefria delen av helhetsinvesteringen. Det skattefria priset på investeringen bör vara åtminstone 10 000 € och återbetalningstiden ligga mellan 10 – 15 år. www.tekes.fi
Kommuner och städer har olika krav gällande lov och tillstånd. Kontrollera med din kommuns byggnadsinspektion om det behövs ett bygglov, åtgärdstillstånd eller endast en anmälan för installation av din solelanläggning. Det lönar sig att ta kontakt med byggnadsinspektion i god tid för att garantera önskad installationstid.
Regn hjälper för det mesta att hålla solpanelerna rena från barr och damm som samlas på sommartid. Väldigt smutsiga paneler kan rengöras med varmt vatten och rengöringsmedel som inte lämnar rester. Var försiktig med att inte söndra eller repa panelerna. Om man inte håller solpanelerna fria från snö under vinter, mister man ca. 6% av årsproduktionen, men detta är det oftast värt med tanken på olycksrisken att vintertid klättra upp på ett halt tak.
Nordic Sunrise kommer att monteras av Katternögruppens egna montörer. I ett montörsteam ingår två personer, och en enkel standardanläggning borde kunna monteras på en dag. Om du har utbildning inom elbranschen och rättigheter att installera el hemma så kan du även installera en solelanläggning. Vi kräver då ibruktagningsbesiktning med protokoll som lämnas in före anläggningen tas i drift. I samband med att du beställt materialpaketet kommer våra montörer och byter ut din elmätare till en som kan mäta även den el som går till elnätet.

Man kan rikta panelerna mot öster eller väster, produktionen är då ca 80% av optimalt söderläge. Alternativa monteringssätt är markställningar mot söder eller väggmontering på södergavel. Vad som är vettigast för ditt behov beror på när du förbrukar mest el samt monteringsplatsens lämplighet för installation av panelerna samt kablaget. Våra anläggningar som har paneler i två riktningar, dvs. i två olika väderstreck, kan fås med två separata MPPT, där två grupper kan riktas t.ex. mot väst respektive öst. Åtta paneler är minimi som rekommenderas per MPPT för att tillräckligt tidigt starta upp invertern. Anläggningar försedd med power optimizers kan dimensioneras så att åtta paneler riktas t.ex. mot söder, medan resterande fyra panelerna kan vara placerade i annat väderstreck eller annan vinkel.

Solpanelerna är garanterade att ha 80% kvar av märkeffekten efter 25år. I praktiken är livslängden betydligt längre än detta, uppemot 30 - 50 år. Invertern har garanti på upp till 7 år, men trolig livslängd ca 15 år. Invertern behöver högst troligt bytas ut minst en gång under panelernas livslängd. För att få 7 års garanti på Fronius invertern bör slutkunden registrera den på tillverkarens hemsida.

Solpanelerna har 12 års produktgaranti och 25 års linjär produktionsgaranti, vilket innebär att en producerande panel garanteras efter 25 år producera minst 80% av vad den producerade som ny. Fronius invertern har 2 års fullservicegaranti som vid registrering avgiftsfritt kan förlängas med 5 års produktgaranti eller 3 års fullservicegaranti, totalt 7 eller 5 år. ABB invertern har 5 års produktgaranti. Ställningar, fästen samt monteringsarbetet har 1 års garanti. Garantin täcker inte force majeure händelser, t.ex. skador p.g.a. åsknedslag.

Att producera solel är lätt, bekymmersfritt och främst av allt fiffigt med hjälp av Nordic Sunrise. I våra solelanläggningar ingår ett smart produktionsuppföljningssystem vilket möjliggör uppföljning av produktionen i realtid med din smarttelefon. Med hjälp av en telefonapplikation kan du följa din produktion och utnyttja den på bästa sätt. Anläggningen kommer att bevakas även av våra proffs – för att kunna garantera att eventuella fel blir åtgärdad omedelbart. Produktionsuppföljningssystemet är förberedd för intelligent laststyrning, vilket betyder att i framtiden kan laster styras enligt tidpunkt för bästa solelproduktion eller billigaste börspris – enligt vad som är ekonomiskt vettigaste. Styrbara laster kan vara t.ex. varmvattenberedare, värmepump eller en elbil på laddning. Nordic Sunrise solpanelanläggningarna finns kan även kombineras med en ackumulator. 

En solpanel är 1,6m x 1m stor och den väger 18,2kg. 

Katternö Group
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Kundbetjäning och försäljning:
robin.hollander@katterno.fi / 044 781 5364
tuomo.haapalainen@venergia.fi / 040 135 0230

Katternö Group
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Kundbetjäning och försäljning:
robin.hollander@katterno.fi / 044 781 5364
tuomo.haapalainen@venergia.fi / 040 135 0230