HUR FUNGERAR EN SOLELANLÄGGNING?

Att producera solel är lätt och bekymmersfritt

Overview of solar panel setup

Vad är en power optimizer?


Alla har inte en öppen horisont söderut. Partiell skuggning från träd eller dylik sänker hela solelanläggningens produktion i ett standardsystem. Med power optimizers som ingår i våran premiumoption minskas effekten av skuggningen till de paneler som blir skuggade vilket säkrar annars förlorad produktion. Premiumpaketet innehåller även åskskydd.

Vilken funktion har en inverter?


Invertern är solelanläggningens mest centrala del, den omvandlar likspänningen från solpanelerna till trefasig växelspänning som finns i elnätet. Invertern sköter även om mätning och kommunikation samt el och brandsäkerhet genom övervakning av isolationsresistansen mot jord.

GEF Vision


GEF Vision är vår samarbetspartners system för produktionsövervakning. Solelanläggningen övervakas i realtid, eventuella fel upptäcks omedelbart och åtgärdas. En app möjliggör uppföljning av produktionen i realtid i en smarttelefon. GEF Visions hårdvara är en liten kommunikationsdator som ansluts mellan invertern och en router för internetuppkoppling. Kunden ansvarar för internetanslutning.

Mervärde med GEF Vision?


GEF Vision är förberedd för framtida intelligent laststyrning där kunderna kan få ekonomisk nytta av att delta i det smarta elnätet. Med framtida laststyrningsmodul kan t.ex. varmvattenberedaren kopplas till när solen lyser som starkast sommartid, medan vintertid eller mulna dagar kan styrningen av varmvattenberedaren ske enligt billigaste timpris, ofta nattetid.

GEF vision app

Katternö Group
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Kundbetjäning och försäljning:
victor.wistbacka@katterno.fi / 044-7815 395 , teuvo.haakana@katterno.fi / 044-7815 304
tuomo.haapalainen@venergia.fi / 040 135 0230

Katternö Group
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Kundbetjäning och försäljning:
victor.wistbacka@katterno.fi / 044-7815 395 , teuvo.haakana@katterno.fi / 044-7815 304
tuomo.haapalainen@venergia.fi / 040 135 0230