NYCKEL I HAND

Enklaste sättet att ta i bruk solanläggningen

Overview of solar panel setup

Katternö Group
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Kundbetjäning och försäljning:
victor.wistbacka@katterno.fi / 044-7815 395 , teuvo.haakana@katterno.fi / 044-7815 304
tuomo.haapalainen@venergia.fi / 040 135 0230

Katternö Group
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Kundbetjäning och försäljning:
victor.wistbacka@katterno.fi / 044-7815 395 , teuvo.haakana@katterno.fi / 044-7815 304
tuomo.haapalainen@venergia.fi / 040 135 0230