Följ ditt solenergiproduktion var och när du vill

Med det lättanvända GEF Vision energihanteringstjänsten kan du följa din solelproduktion och förbrukning i realtid. Med intelligent laststyrning kan du maximera användningen av den egenproducerade elen samt undvika de dyraste timmarna. Till tjänsten kan du välja önskade egenskaper. Det går även att utvidga tjänsten i framtiden enligt behov, till exempel för styrning av elbilsladdning.

Produktionsuppföljning i realtid: informationen uppdateras varje 10 sekund. Med uppföljningen hålls du informerad om kraftverkets funktion med hjälp av automatiska rapporter. Produktionsuppföljningen går att utvidga med GEF Laststyrning samt GEF Förbrukningsmätning.

Laststyrning

Vill du använda mera av din egenproducerade el? Vill du värma huset eller bruksvattnet när elen är som förmånligaste? Anslut då ditt hus till GEF Laststyrning! Med laststyrning kan du till exempel styra överproduktion från solpanelerna till varmvattenberedaren och därigenom höja egenförbrukningsandelen till och med till 70 procent!


Styralternativen är många och laststyrning passar även utan solel.


Förbrukningsmätning – Följ din elanvändning i realtid

Förbrukningsmätningen delar upp olika apparaters elanvändning, samt till exempel andelar av köpt el och såld el. Förbrukningsmätningen kan användas tillsammans med laststyrning – vid styrning kan husets energiförbrukning tas i beaktande.

Begär offert för Nordic Sunrise solpaneler

Funderar ni att anskaffa solpaneler till ert hem eller företag? Vi erbjuder effektiva solpanelssystem för små och stora behov. Ifall produktsortimentet inte svarar mot ert behov, eller ifall ni inte är säkra på vilken helhet skulle passa er bäst, så betjänar vi er gladeligen. Ni kan lämna offertförfrågan eller kontakta våra solpanelsförsäljare per telefon eller via epost.Begär offert