Simon Hedman är Herrfors nya solpanelförsäljare

I samband med att efterfrågan på solpaneler ökat har Nordic Sunrise försäljningsteam fått förstärkning. Simon Hedman är den nyaste försäljaren i teamet och svarar gärna både på kundernas och kollegornas frågor gällande mikroproduktion. Välkommen att bekanta er med Simon! 

 

Vem är du?

Jag är en 24 årig Jakobstadsbo som nyligen slutfört mina diplomingenjörsstudier i energiteknik vid Aalto-universitetet. Vid Herrfors kommer jag att ansvara för solpanelsförsäljningen samtidigt som jag kommer jobba med utvecklingen av nya produkter. Solpanelerna säljs under namnet Nordic Sunrise som är en gemensam satsning för hela Katternö-gruppen. Efter nästan fem års energirelaterade studier känns Herrfors som den naturliga platsen att ta det första klivet ut i arbetslivet på. Jag ser med intresse fram emot att få ta mig an nya utmaningar!


Hur ligger det till med mikroproduktionen i Finland?

Solpanelerna har ökat kraftigt i popularitet under de senaste åren bland såväl privathushåll som företag. Orsakerna bakom ökningen beror främst på billigare panelpriser och ökat miljötänkande hos elkonsumenterna. Priserna har idag börjat stabilisera sig eftersom själva solpanelernas inverkan på anläggningens totala pris minskat. Trots de senaste årens installationer är andelen el som produceras med solenergi fortfarande liten i Finland. Det finns alltså fortfarande gott om utrymme för solenergi på elmarknaden.


Vad händer på solenergimarknaden?

Nytt för mikroproducenter är införande av nettoberäkning. Vilket innebär att produktionen och förbrukningen summeras inom mätperioden som idag är en timme men kommer övergå till en kvarttimme i framtiden. Denna förbättring kommer att höja andelen egenförbrukad el för producenterna. En annan förbättring är möjligheten för bostadsbolag som producerar egen el att dela den producerade elen direkt inom bostadsbolaget. Denna förändring ger bostadsbolag samma förutsättningar som alla andra när det kommer till mikroproduktion. Dessa två för producenterna positiva förändringarna gällande mikroproduktion träder i kraft senast år 2023. Man behöver dock inte vänta. Det går utmärkt att installera panelerna nu så man är redo direkt när förändringarna träder i kraft.


Varför lönar det sig att producera sin egen el?

Utöver gratis el så behöver man inte betala någon elskatt och elöverföringsavgift på den el som man producerar och förbrukar själv. Detta leder till att den el används själv är i stora drag tre gånger så värdefull som den el man säljer till nätet. Därför lönar det sig endast att ha en solpanelsanläggning som är dimensionerad enligt den egna förbrukningen.


För vem passar solpaneler och hur går man till väga?

Solpaneler passar de som har förbrukning sommartid och ett lämpligt skuggfritt område, oftast tak, i sydläge. Öst och väst lägen fungerar även utmärkt. Eftersom solpanelerna är en långsiktig investering lönar det sig också att se till att även det underliggande taket är i gott skick innan installationen utförs. Ifall ni är intresserade av mikroproduktion finns det mer info på vår hemsida www.nordicsunrise.fi eller så kan ni ta direkt kontakt med mig via telefon eller mejl. Så tveka inte att ta kontakt ifall du eller ditt företag är intresserade av att börja producera solenergi!

Våra solelförsäljare betjänar er alla vardagar 9-16.

Simon Hedman

044-7815 366

fornamn.efternamn@katterno.fi

Tuomo Haapalainen

040-135 0230

fornamn.efternamn@venergia.fi

Victor Wistbacka

044-7815 395

fornamn.efternamn@katterno.fi

Relaterade nyheter

Skaffa en solpanelanläggning med hjälp av Flexkredit

Från och med 1.9.2020 kan vi erbjuda Flexkredit för anskaffandet av solpanelanläggningar.

Vårt solpanelurval har växt med svarta monokristallina 360Wp premiumpaneler