Solpanelkalkylatorn kan användas av alla Herrfors Näts elöverföringskunder.

Med vår solpanelssimulator kan du utföra en simulering över hur en nätansluten solelanläggning skulle inverka just på din elförbrukning. Det går att välja att simulera med två olika solelanläggningsstolekar 3.5kW och 4.9kW. Simulatorn utför beräkningar med genomsnittliga solelproduktionsdata för våra breddgrader. Simuleringen är ingen garanti för verkligt utfall men ger en indikativ bild över hur en solelanläggning skulle påverka den egna förbrukningen.


Förbrukning utan solpanel samt med panel: Visar hur två olika solelanläggningar skulle minska det egna energiuttaget ur elnätet. De timmar panelerna producerar minskar det egna energiuttaget ur elnätet.


Inmatning till nätet när produktionen är större än förbrukningen: Visar det överskott av producerad energi som skulle matas in till elnätet. Alltså då produktionen överskrider den egna förbrukningen.


Panelernas totala produktion: Är en grafisk representation av solelanläggningens totala produktion på våra breddgrader. Monteringsvinkler, skuggning, mm. påverkar den verkliga produktionen.

Är du redan kund hos Herrfors Nät?

I så fall kan du med hjälp av vår Solkalkylator beräkna hur mycket du kan spara i elkostnader med Nordic Sunrise solpaneler. Simulatorn utför beräkningar med genomsnittliga solelproduktionsdata för våra breddgrader. Välj ditt elbolag för att komma till solkalkylatorn: