Det kan uppstå många frågor vid anskaffning av solpaneler.

Här hittar du svaret på några av frågorna. Ifall något lämnar obesvarat, tveka inte med att kontakta våra solpanelsförsäljare.

Avkastningen på ca 5 – 10% efter hushållsavdrag är mycket bra för en riskfri investering. Exakta avkastningen påverkas av enhetspriset för anläggningen (€/Wp) samt elens pris. Elens pris beror av självförbrukningsandel multiplicerad med inköpt pris + andelen som går till elnätet multiplicerat med pris för såld el.

Vi köper in elen till momsfritt spotpris minus en marginal på 0,35c/kWh samt 0,07c/kWh för överföring mot elnätet. T.ex. om den aktuella timmens spotpris är 45€/MWh vilket betyder 4,5c/kWh så får du 4,5c -0,35c – 0,07c = 4,08c/kWh eller 40,8€/MWh. Den el du förbrukar själv är betydligt värdefullare, eftersom på den behöver du inte betala överföringsavgift eller skatter.

En solpanels återbetalningstid beror på anläggningens pris, storlek, omgivningsförhållanden, elpris samt ränta. Generellt är återbetalningstiden 10 – 30 år. När vi beräknar återbetalningstiden räknar vi med att invertern behöver bytas ut en gång, efter ca 15 år samt med minskning av panelernas effekt enligt minimikraven för garantivillkoren. Efter fullt återbetald anläggning så är den fortfarande fullt fungerande och producerar gratis el i åratal framöver! Eftersom en solenergianläggning är en riskfri investering, utan direkt slitage eller servicebehov, så är avkastningen eller livscykelkostnaderna för den producerade elen en väsentligare term än direkt återbetalningstid.

Hushållsavdrag på 40 % av monteringsarbetet, dock högst 4500€ per hushåll eller 2250€ per person. www.vero.fi Jordbruk kan få 40 % stöd av den skattefria delen av helhetsinvesteringen, större delen av energin bör då användas inom jordbruket. Stödets summa måste då uppgå till åtminstone 7 000 €. www.mavi.fi Företag kan få 20 % stöd av den skattefria delen av helhetsinvesteringen. Det skattefria priset på investeringen bör vara åtminstone 10 000 € och återbetalningstiden ligga mellan 10 – 15 år. www.tekes.fi.

Kommuner och städer har olika krav gällande lov och tillstånd. Kontrollera med din kommuns byggnadsinspektion om det behövs ett bygglov, åtgärdstillstånd eller endast en anmälan för installation av din solelanläggning. Det lönar sig att ta kontakt med byggnadsinspektion i god tid för att garantera önskad installationstid.

Regn hjälper för det mesta att hålla solpanelerna rena från barr och damm som samlas på sommartid. Väldigt smutsiga paneler kan rengöras med varmt vatten och rengöringsmedel som inte lämnar rester. Var försiktig med att inte söndra eller repa panelerna. Om man inte håller solpanelerna fria från snö under vinter, mister man ca. 6% av årsproduktionen, men detta är det oftast värt med tanken på olycksrisken att vintertid klättra upp på ett halt tak.

Nordic Sunrise kommer att monteras av Katternögruppens egna montörer eller av underleverantörer som håller lika hög standard. Om du har utbildning inom elbranschen och rättigheter att installera el hemma så kan du även installera en solelanläggning. Vi kräver då ibruktagningsbesiktning med protokoll som lämnas in före anläggningen tas i drift. Elnätsbolaget på ditt område byter ut din elmätare till en som kan mäta el i två riktningar, d.v.s. även den el som går till elnätet.

Man kan rikta panelerna mot öster eller väster, produktionen är då ca 80% av optimalt söderläge, men produktionen är bättre på morgon- och kvällstimmarna. Alternativa monteringssätt är markställningar mot söder eller väggmontering på södergavel. Sydväst eller sydost är nästan lika bra som optimalt söderläge. Vad som är vettigast för ditt behov beror på när du förbrukar mest el samt monteringsplatsens lämplighet för installation av panelerna samt kablaget. Våra solpanelssystem för två panelgrupper, med två separata ingångar på invertern, kan t.ex. monteras i öst/västlig riktning eller på var sida av en taklykta.

Solpanelerna är garanterade att ha 80 % kvar av märkeffekten efter 25 år. I praktiken är livslängden betydligt längre än detta, uppemot 30 - 50 år. Invertern har garanti på upp till 7 år, men trolig livslängd ca 15 år. Invertern behöver högst troligt bytas ut minst en gång under panelernas livslängd. För att få 7 års garanti på Fronius invertern bör slutkunden registrera den på tillverkarens hemsida.

Solpanelerna har 12 års produktgaranti och 25 års linjär produktionsgaranti, vilket innebär att en producerande panel garanteras efter 25 år producera minst 80% av vad den producerade som ny. Fronius invertern har 2 års fullservicegaranti som vid registrering av slutkunden avgiftsfritt kan förlängas med 5 års produktgaranti eller 3 års fullservicegaranti, totalt 7 eller 5 år. Ställningar och fästen har 30 års garanti. Monteringsarbetet har 1 års garanti. Garantin täcker inte force majeure händelser, t.ex. skador p.g.a. åsknedslag.

Att producera solel är lätt, bekymmersfritt och främst av allt fiffigt med hjälp av Nordic Sunrise. I våra solelanläggningar ingår ett smart produktionsuppföljningssystem vilket möjliggör uppföljning av produktionen i realtid med din smarttelefon. Med hjälp av en telefonapplikation kan du följa din produktion och utnyttja den på bästa sätt. Anläggningen kommer att bevakas även av våra proffs – för att kunna garantera att eventuella fel blir åtgärdad omedelbart. Produktionsuppföljningssystemet är förberedd för intelligent laststyrning, vilket betyder att i framtiden kan laster styras enligt tidpunkt för bästa solelproduktion eller billigaste börspris – enligt vad som är ekonomiskt vettigaste. Styrbara laster kan vara t.ex. varmvattenberedare, värmepump eller en elbil på laddning. Nordic Sunrise solpanelanläggningarna kan även kombineras med en ackumulator. 

En standardpanel har måtten 1,6m x 1m och väger 18,2kg. 

En premiumpanel har måtten 1,77m x 1,05m och väger 21,5kg.

Gef Vision är ett energihanteringssystem som i dagsläget består av tre delar. Basdelen som kommer som standard med alla våra solpanelssystem är Gef Produktionsuppföljning. GEF Produktionsuppföljningen är lättanvänd och ersätter Fronius Solar Web, möjliggör att i realtid se produktionen från solpanelerna via en mobilapplikation. Gef Produktionsuppföljning är möjligt att utvidga med Gef Förbrukningsmätning och Gef Laststyrning; med dessa är det möjligt att styra solpanelernas överproduktion till varmvattenberedaren. När egenförbrukningsandelen stiger så stiger värdet på solpanelernas produktion och återbetalningstiden sjunker.

Gef Vision har egen internetuppkoppling och kommunicerar via DNA NB-iot nätverket. Tjänsten är utan avgifter de tre första åren, varefter slutkunden frivilligt kan fortsätta prenumerera på tjänsten. Efter tre år är priset för Produktionsuppföljning 40€/år eller 3,33€/mån inklusive moms.

Solpanelernas produktion koncentrerar sig till middag samt sommartid. En egenförbrukningsandel på ca 75% rekommenderas för en realistisk återbetalningstid. Om du har förbrukning dagtid sommartid, t.ex. värme av pool, kylning med luftvärmepump, eller laddning av elbil, så kan du dimensionera för en större anläggning än om förbrukningen koncentrerar sig till vintertid. Generellt så brukar 12 - 24 paneler räcka för egnahemshus, medan företag beroende på storlek kan behöva flera hundra paneler för att täcka grundförbrukningen av el sommartid. Lättast dimensionerar du solenergianläggningen genom att kontakta våra solpanelsförsäljare.

Standardpanelens celler är av polykristallint kisel, där cellerna är av flera kristaller istället för en kristall. Premiumpanelens celler är av monokristallint kisel, samt dessutom halverade. En premiumpanel är i princip två mindre paneler som är paralellkopplade vilket minskar förlusterna. I praktiken är premiumpanelen vettig när du behöver en större anläggning men har begränsad takyta att montera på. Premiumpanelen är även kosmetiskt tilltalande eftersom den är helsvart. Standardpanelen har aluminiumfärgad ram, blåskiftande celler på vit bakgrund. Pålitligheten och garantierna är samma för båda.

I praktiken är det konstaterat att panelerna inte producerar el i november, december, januari och första halvan av februari. Om produktionsplatsens förhållanden tillåter (skuggfritt när solen är lågt), och man säkert kan få bort snön, så kan man vänta sig lite produktion middagstid från andra halvan av februari. När dagarna blir längre blir produktionstiden längre. Produktionen i mars motsvarar den i september, medan i april är produktionen redan på sommarnivå. Snöreflektion kan beroende på omständigheterna höja produktionen på våren.

Mest produktion är det i maj, juni och juli. April och augusti-produktionen är även bra, nästan på sommarnivå. I mars och september är produktionen till toppeffekten lika hög som sommartid, men ju kortare dagarna blir desto kortare blir produktionstiden per dygn. Produktionen är endast marginell andra halvan av februari och i oktober. I praktiken kan man inte vänta sig alls någon produktion i november, december, januari och första halvan av februari.

På Paket och priser -sidan kan du testa vad din solenergianläggning skulle kosta och vad den ungefär skulle ge för årsproduktion. Priset gäller för en standardinstallation på åstak. Tilläggskostnader kan  komma för extra långa kabelvägar, grävarbeten, ändringar i elcentral, liggande montering av panelerna, avstånd till monteringsplatsen, svåråtkomlig monteringsplats, markställningar eller ställningar för platta tak samt för utökad funktionalitet av Gef Vision. Leveranstiden är normalt ett par veckor från offererad och beställd anläggning.

Är du redan kund hos Herrfors Nät?

I så fall kan du med hjälp av vår Solkalkylator beräkna hur mycket du kan spara i elkostnader med Nordic Sunrise solpaneler. Simulatorn utför beräkningar med genomsnittliga solelproduktionsdata för våra breddgrader. Välj ditt elbolag för att komma till solkalkylatorn:

 

 

Lönar det sig verkligen med solel här i norr?

Hur lång är återbetalningstiden för solpaneler? Hur mycket hushållsavdrag kan man få för installation av solpanelerna? Hur stor är en solpanel? Svar på alla dessa och flera andra ofta frågade frågor om solpaneler och solel hittar du på vår FAQ. Ifall du inte hittar ett svar på din fråga, hjälper våra solpanelexperter gärna till. 

 

Vanliga frågor